Dodaj do ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych

Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
  2. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale 7 i Rozdziale 8 niniejszego Regulaminu przysługuje także Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym oraz Przedsiębiorcy.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy – Klient korzystający z prawa do odstąpienia ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  4. Oświadczenie Klienta korzystającego z prawa do odstąpienia musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od Umowy, w szczególności Klient korzystający z prawa do odstąpienia może:
   1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu internetowegohttps://profim.shop/pl/returns-open.html
   2. odstąpić od Umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik 2 - wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
   3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w ppkt 1 i 2.
  5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient korzystający z prawa odstąpienia od Umowy nie musi podawać przyczyny odstąpienia od Umowy.
  6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
   1. dla Umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta, któremu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną nią przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:

                                                                           i.             obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

  1. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik 2) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik 1) są przekazywane w formie elektronicznej w treści wiadomości e-mail o potwierdzeniu złożenia zamówienia.
  2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do następujących Umów:

                                                         i.            których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

oraz

                                                       ii.            w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8.         Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedający potwierdził przyjęcie zamówienia (przyjęcie oferty), zamówienie złożone przez Klienta, któremu przysługuje prawo odstąpienia przestaje wiązać takiego Klienta.

pixel